Δημοκριτειο Πανεπιστημιο Θρακης

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία

Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών

Ταυτοτητα

 • Ίδρυση
 • Σκοπός - Στόχοι
 • Προσωπικό

Ίδρυση

Το Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών (ΕΠΕΕΠ) άρχισε να λειτουργεί το 2011 με απόφαση της ΓΣ του ΤΕΕΠΗ (225/26-01-2011), με Διευθύντρια την Γ. Ρεκαλίδου. Από το 2016, με απόφαση της ΓΣ του ΤΕΕΠΗ (275/19-10-2016), τη διεύθυνση αναλαμβάνει η Μ. Μουμουλίδου.

Σκοπός - Στόχοι

Το Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών (ΕΠΕΕΠ) επιδιώκει να συμβάλλει στον στοχασμό και τη δράση των μελλοντικών – αλλά και των εν ενεργεία εκπαιδευτικών – σε θέματα σχετικά με την εκπαιδευτική πράξη –σε τυπικό και άτυπο πλαίσιο – προτείνοντας ερευνητικές, επιμορφωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις, στην υλοποίηση των οποίων επιδιώκει τη συμμετοχή τους, και συνδράμοντας στη διάχυση των αποτελεσμάτων τους. Πιο συγκεκριμένα, στοχεύει στην:

  1. Έρευνα θεμάτων στο πεδίο της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, με έμφαση στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία, όπως:
  • Η δομή και η λειτουργία του σχολείου στο κοινωνικό περιβάλλον.
  • Ο μαθητής/το παιδί ως δρων υποκείμενο, μέλος της ομάδας-τάξης και δέκτης των παιδαγωγικών και διδακτικών παρεμβάσεων, των εκπαιδευτικών πρακτικών, των εφαρμογών και των αποτελεσμάτων τους.
  • Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
  • Η εκπαιδευτική διαδικασία, τα διακυβεύματα, η υλοποίηση και η αξιολόγησή της.
  • Η διδασκαλία συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων (γλώσσα, μαθηματικά…) στο νηπιαγωγείο και τις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου.
  • Οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις μαθητών/παιδιών μεταξύ τους για την απόκτηση της γνώσης.
  • Οι μέθοδοι διδασκαλίας-μάθησης: σύλληψη, επεξεργασία, υλοποίηση, αξιολόγηση.
  • Δεξιότητες, γνώσεις και στάσεις-αξίες στην εκπαίδευση: απόκτηση, ανάπτυξη, αξιολόγηση.
  • Τα προγράμματα προσχολικής και πρώτης σχολικής εκπαίδευσης: περιεχόμενα, τάσεις, εφαρμογές, αξιολόγηση.
  • Το παιχνίδι ως μέσο μάθησης και ανάπτυξης στην τυπική και άτυπη εκπαίδευση.
  • Η πολιτισμική ετερότητα στην εκπαίδευση.
  • Η μετάβαση από την προσχολική στην σχολική εκπαίδευση.
  • Η επιμόρφωση των μελλοντικών και εν ενεργεία εκπαιδευτικών με τη μέθοδο του Lesson Study
  • Η οικογένεια του μαθητή/παιδιού και οι σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα σε γονείς και εκπαιδευτικούς.
  • Η διδασκαλία της μουσικής μέσω της ρυθμικής κίνησης και της ενεργητικής μουσικής ακρόασης στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία.
 1. Θεωρητική μελέτη και την εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών, τόσο στη πλαίσιο της τυπικής τάξης όσο και σε εναλλακτικούς χώρους εκπαίδευσης παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.
 2. Η έκδοση του ηλεκτρονικού περιοδικού «Έρευνα στην εκπαίδευση» http://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hjre/index. Υπεύθυνος έκδοσης: Κ. Καραδημητρίου.
 3. Η διεξαγωγή συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων για την παραγωγή και διάχυση της έρευνας.
 4. Η συνεργασία με άλλα Εργαστήρια, μεμονωμένους ερευνητές ή και μέλη ΔΕΠ του ΤΕΕΠΗ και άλλων Τμημάτων, εκπαιδευτικούς, με σκοπό την προώθηση της επιστημονικής έρευνας, την επεξεργασία και υλοποίηση συγκεκριμένων παιδαγωγικών εφαρμογών στον χώρο κυρίως της προσχολικής και πρώτης σχολικής εκπαίδευσης.
 5. Η υποστήριξη του Προγράμματος Πρακτικής Κατάρτισης (ΠΠΚ) με σεμινάρια, βιωματικά εργαστήρια, σχεδιασμό, ανατροφοδότηση, αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση.
 6. Η συνεργασία με το Γραφείο Διαχείρισης Επιστημονικού και Παιδαγωγικού Υλικού και Ειδικής Βιβλιοθήκης.
 7. Η λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης και αναγνωστηρίου.
 8. Η υλοποίηση προγραμμάτων για την υποστήριξη της συνεχούς εκπαίδευσης των εν ενεργεία εκπαιδευτικών παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.
 9. Η συνεργασία με το ΠΜΣ του ΤΕΕΠΗ «Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις και Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα» σε επιστημονικό και εκπαιδευτικό επίπεδο.

Προσωπικό

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

 • Μαρία Μουμουλίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Σύγχρονη Διδακτική για την Προσχολική Εκπαίδευση

ΜΕΛΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ)

 • Γαλήνη Ρεκαλίδου, Καθηγήτρια, Παιδαγωγική και εφαρμογές στην εκπαίδευση
 • Δήμητρα Ευαγγέλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Παιδαγωγική και εκπαιδευτικές εφαρμογές
 • Κωνσταντίνος Καραδημητρίου, Επίκουρος Καθηγητής, Παιδαγωγική και εφαρμογές για την τυπική και την άτυπη εκπαίδευση
 • Γιώργος Μαυρομμάτης, Επίκουρος καθηγητής, Μειονοτική και διαπολιτισμική εκπαίδευση
 • Βασιλική Τσάκωνα, Επίκουρη καθηγήτρια, Κοινωνιογλωσσολογία και ανάλυση λόγου

ΜΕΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ)

 • Ευαγγελία Κοψαλίδου, Μουσικός
 • Μυρσίνη Λαντζουράκη, Θεατρική τέχνη και εκπαίδευση

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 • Ευθυμία Ανδρεάδου, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ΤΕΕΠΗ-ΔΠΘ
 • Δέσποινα Βασιλειάδου, Δασκάλα, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
 • Σοφία Βουδηλάκη, Νηπιαγωγός, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ΤΕΕΠΗ-ΔΠΘ
 • Κατερίνα Γιόφτσαλη, Νηπιαγωγός, Διδάκτορας Μουσειοπαιδαγωγικής, Πανεπιστήμιο Leicester (Αγγλία)
 • Σεβαστιανή Καλπακίδου, Νηπιαγωγός, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια ΤΕΦΑΑ-ΔΠΘ
 • Φανή Μοκαΐτη, Υποψήφια διδάκτορας ΤΕΕΠΗ-ΔΠΘ
 • Θεόδωρος Μπαμπίλης, Υποψήφιος διδάκτορας ΤΕΕΠΗ-ΔΠΘ
 • Ιουλία Ντούση, Νηπιαγωγός, Διδάκτορας Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας-ΑΠΘ
 • Ευθυμία Πεντέρη, Νηπιαγωγός, Διδάκτορας Ψυχοπαιδαγωγικής ΤΕΕΠΗ-ΔΠΘ
 • Ειρήνη Φαλέκα, Υποψήφια Διδάκτορας ΤΕΕΠΗ-ΔΠΘ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΤΕΠ)

 • Γιόλα Αθανασίου