Δημοκριτειο Πανεπιστημιο Θρακης

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία

Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών

Ηλεκτρονικό Περιοδικό - "Έρευνα στην Εκπαίδευση"

Το ηλεκτρονικό περιοδικό «Έρευνα στην Εκπαίδευση» εκδίδεται από τα μέλη του Εργαστηρίου Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών (Ε.Π.Ε.Ε.Π) του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του Δ.Π.Θ. Το πρώτο τεύχος δημοσιεύθηκε το έτος 2013. Από το 2016 εντάχθηκε στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών επιστημονικών περιοδικών της υπηρεσίας ePublishing του ΕΚΤ.

Η συγκεκριμένη πλατφόρμα (βλ.: http://ejournals.epublishing.ekt.gr) " αποτελεί μια ενιαία υποδομή διαχείρισης ηλεκτρονικών περιοδικών, με στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών της επιστημονικής κοινότητας της χώρας και τη διεθνή προβολή των ακαδημαϊκών εκδοτών (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επιστημονικές εταιρείες) και των ελληνικών περιοδικών δημοσιεύσεων. Φιλοξενεί υψηλής ποιότητας περιοδικά και προσφέρει ένα ενιαίο περιβάλλον έκδοσης και ανοικτής πρόσβασης σε έγκριτο περιεχόμενο, ενισχύοντας την ακαδημαϊκή επικοινωνία και την ερευνητική δραστηριότητα, κυρίως στον κλάδο των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών."

Το περιεχόμενο του περιοδικού «Έρευνα στην Εκπαίδευση» περιλαμβάνει ερευνητικές και θεωρητικές εργασίες με αντικείμενο τον ευρύτερο χώρο της εκπαίδευσης. Το περιοδικό παρέχει άμεση ανοικτή πρόσβαση στο περιεχόμενό του με βάση την αρχή ότι η ελεύθερα διαθέσιμη στο κοινό έρευνα υποστηρίζει την παγκόσμια ανταλλαγή γνώσεων.

Τα άρθρα αξιολογούνται με το σύστημα «τυφλής – διπλής» αξιολόγησης από μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του περιοδικού και από διεθνώς αναγνωρισμένους επιστήμονες και ο συντάκτης του άρθρου ενημερώνεται εντός διαστήματος τριών μηνών για την αποδοχή ή μη της εργασίας του.