Δημοκριτειο Πανεπιστημιο Θρακης

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία

Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών

Επιμορφωτικεσ Δρασεις

Images

1. Επιμόρφωση νηπιαγωγών της Αλεξανδρούπολης στην εφαρμογή του μοντέλου Lesson Study, 2013-14.

2. Ενδοσχολική επιμόρφωση σε 3 Νηπιαγωγεία της Θεσσαλονίκης (11ο, 20ο και 22ο) με θέμα «Το Portfolio στο νηπιαγωγείο». Εισηγήτρια: Ε. Πεντέρη, και «Η σημασία της αυθεντικής αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο». Εισηγήτρια: Γ. Ρεκαλίδου. 21/11/2014

Images

3. Ενδοσχολική επιμόρφωση στο Δημοτικό σχολείο Ν. Καρβάλης με θέμα «Η σημασία της σχέσης σχολείου-οικογένειας». Εισηγήτρια Γ. Ρεκαλίδου, και «Θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας». Εισηγήτρια Ε. Πεντέρη. 18/12/2014.