Δημοκριτειο Πανεπιστημιο Θρακης

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία

Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών

Επιμορφωτικεσ Δρασεις

- Ενδοσχολική επιμόρφωση στο Δημοτικό σχολείο Ν. Καρβάλης με θέμα «Η σημασία της σχέσης σχολείου-οικογένειας». Εισηγήτρια Γ. Ρεκαλίδου, και «Θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας». Εισηγήτρια Ε. Πεντέρη. 18/12/2014.

- Ενδοσχολική επιμόρφωση σε 3 Νηπιαγωγεία της Θεσσαλονίκης (11ο, 20ο και 22ο) με θέμα «Το Portfolio στο νηπιαγωγείο». Εισηγήτρια: Ε. Πεντέρη, και «Η σημασία της αυθεντικής αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο». Εισηγήτρια: Γ. Ρεκαλίδου. 21/11/2014

- Επιμόρφωση νηπιαγωγών της Αλεξανδρούπολης στην εφαρμογή του μοντέλου Lesson Study, 2013-14.