Δημοκριτειο Πανεπιστημιο Θρακης

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία

Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών

Εκπαιδευτικες Δρασεις

Images

1. Οργάνωση βιβλιοθήκης. Ταξινόμηση τίτλων: Ζ. Δαλούκα και προπτυχιακοί φοιτητές.

2. Υποστήριξη φοιτητών στη διάρκεια της πρακτικής άσκησής τους από μέλη του Εργαστηρίου (2013-14).

3. Υλοποίηση δράσης στον χώρο του Πάρκου Εθνικής Ανεξαρτησίας με ελεύθερη συμμετοχή παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, με θέμα: "Ταξίδι στο Παιχνίδι". Αλεξανδρούπολη, Ιούνιος 2013.

4. Συνδιοργάνωση δίμηνης εκπαιδευτικής δράσης για παιδιά-πρόσφυγες προσχολικής και σχολικής ηλικίας, με πρωτοβουλία φοιτητριών του ΠΜΣ και σε συνεργασία με την Διεύθυνση Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας, Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων, Δράμα, καλοκαίρι 2016.

 

5. Υποστήριξη φοιτητών για υλοποίηση δραστηριοτήτων με παιδιά στην παιδιατρική κλινική του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Δεκέμβριος, 2016. Υπεύθυνη: Φ. Μοκαΐτη.

6. Δύο βιβλιοπαρουσιάσεις στον χώρο του Εργαστηρίου, 19 Οκτωβρίου και 23 Νοεμβρίου 2016. Υπεύθυνη: Α. Κοσμίδου.

7. Υλοποίηση ενός δεκάωρου εργαστηρίου με υποχρεωτική συμμετοχή και σε εθελοντική βάση για 10 φοιτητές 7ου και 5ου εξαμήνου. Θέμα «Σχεδιασμός δραστηριοτήτων κινητικής αγωγής στο νηπιαγωγείο», χειμερινό εξάμηνο 2016-17. Υπεύθυνη: Ε. Φαλέκα.

8. Υλοποίηση ενός δεκάωρου εργαστηρίου με υποχρεωτική συμμετοχή και σε εθελοντική βάση για 10 φοιτητές 5ου και 3ου εξαμήνου. Θέμα: «Συγγραφή και παρουσίαση εργασιών», χειμερινό εξάμηνο 2016-17. Υπεύθυνη: Φ. Μοκαΐτη.

9. Υλοποίηση δραστηριοτήτων με παιδιά της Παιδιατρικής Κλινικής του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης από εθελοντές προπτυχιακούς φοιτητές στη διάρκεια του Δεκεμβρίου για διάστημα 15 ημερών. Υπεύθυνη: Φ. Μοκαΐτη.