Δημοκριτειο Πανεπιστημιο Θρακης

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία

Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών

Επιστημονικες Δρασεις

Στο ΕΠΕΕΠ υλοποιήθηκαν οι εξής έρευνες χωρίς χρηματοδότηση:

Το πρότζεκτ αφορά διασκευή βιβλίων παιδικής λογοτεχνίας σε απτικά εικονογραφημένα βιβλία (TiB). Στόχος είναι να δημιουργηθούν βιβλία που θα απευθύνονται σε παιδιά με ή χωρίς προβλήματα όρασης. Παράλληλη, στόχος είναι αυτά τα βιβλία να έχουν αισθητική αξία ως αντικείμενα. Απώτερος σκοπός είναι τα βιβλία αυτά να προσφέρουν μια εμπλουτισμένη εμπειρία ανάγνωσης για όλα τα παιδιά.

Ένα βιβλίο που "ανοίγει" είναι ένα βιβλίο που μετακινεί τα εμπόδια για να το απολαύσουν οι αναγνώστες του.

Ένα ανοικτό βιβλίο περιλαμβάνει διάφορες νοηματοδοτήσεις της ανάγνωσης, ένας μηχανισμός που δημιουργεί έναν δημοκρατικό χώρο αλληλεπίδρασης, έκφρασης και σύνδεσης. Επισκεφτείτε μας στο Προτζεκτ Ανοικτο Βιβλίο

Σχεδιασμός, υλοποίηση και παρουσίαση ερευνητικού σχεδίου με θέμα Kindergarten teachers’ views on the implementation of Lesson study model for promoting their professional development: A case study in a Greek public school, από τους Lanzouraki, M, Gioftsali, K, Moumoulidou, M., Karadimitriou, K, Rekalidou, G., στο Διεθνές συνέδριο με θέμα «Diversité des Lesson Study: conceptions, pratiques et impacts», 6-8 Ιουνίου 2018, HEP Vaud, Suisse. https://www.conftool.com/hepvd-3LS2018/sessions.php
Συνδιοργάνωση επιστημονικού συμποσίου με διεθνή συμμετοχή με το ΠΜΣ «Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα» με θέμα Η ποιητική της μάθησης για το παιδί. Σχολικός αναγκασμός ή ελεύθερο παιχνίδι;, το Σάββατο 12-05-2018. Υπεύθυνη: Μ. Μουμουλίδου. http://mcultural.gr/images/content/2018_Files/Program_12-05-18.pdf
Ρεκαλίδου Γ., Μουμουλίδου Μ., Καραδημητρίου Κ., Μαυρομμάτης Γ., & Σάλμοντ, Ε. (2013). Πιλοτική εφαρμογή του μοντέλου Lesson Study στο Πρόγραμμα Πρακτικής Κατάρτισης του ΤΕΕΠΗ – ΔΠΘ, στο Ανδρούσου Αλ., & Αυγητίδου Σ. (επιμ.). Η πρακτική άσκηση στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: Ερευνητικές προσεγγίσεις. Συλλογικός τόμος Δικτύου Πρακτικών Ασκήσεων Τμημάτων Αγωγής και Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία-ΕΚΠΑ, 69-96, διαθέσιμο στο http://www.ecd.uoa.gr
Rekalidou, G. & Penderi, E. (2013). Listening to young children’s voices about their social peer worlds to redesign educational programs in the kindergarten. Poster Presented in the 1st International Conference on Reimagining Schooling, Thessalonica: 28-29 June.
Penderi, E. & Rekalidou, G. (2013). “Our school should be like our home”: Greek young children’s future perspectives about their local community, the world and the school. Paper Presented in the 1st International Conference on Reimagining Schooling, Thessalonica: 28-29 June.
Karadimitriou, K., Rekalidou, G., & Moumoulidou M. (2014). “The Practicum in pre service teachers education in Greece: the case of Lesson Study”, ERPA International Educational Sciences Congress, 6-8 June 2014, Istanbul Turkey, in Procedia-Social and Behavioral Sciences, 152, 808-812, διαθέσιμο στο http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814053920
3. Υποβολή υποψηφιότητας στο project της UNESCO “Imagine a Drone or a Robot for Peace” από τους Lanzouraki, M., K., Karadimitriou, Gioftsali, M., Pliogou, V., με συμμετοχή 23 φοιτητών της ομάδας του ΤΕΕΠΗ «Κιβωτός Ονείρου» και 5 ασυνόδευτων παιδιών προσφύγων της ΜΚΟ «Άρσις», με την ταινία μικρού μήκους Regeneration, στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Ειρήνης, στις 21 Σεπτεμβρίου του 2018. Επιλογή μετά από κρίση συντονιστικής επιτροπής (Σεπτέμβριος 2018). Υπεύθυνη: Μ. Λαντζουράκη.
Ρεκαλίδου, Γ., Καραδημητρίου Κ., & Μουμουλίδου, Μ. (2014). Εφαρμογή του Lesson Study με φοιτητές. Συνεργασία, αναστοχασμός και ανατροφοδότηση. Έρευνα στην Εκπαίδευση, 1ο Ειδικό τεύχος, 7-31.
Penderi, E., & Rekalidou, G. (2015). The Preschool Children Control Ideology Scale: Greek Prospective Kindergarten Teachers' Beliefs about Classroom Management. Journal of Education and Human Development. Vol. 4, No. 2(1), pp. 237-245, διαθέσιμο στο http://tinyurl.com/hb57uvz
Penderi, E., & Rekalidou, G. (2016). Young children’s views concerning distribution of clean-up duties in the classroom: Responsibility and self-interest. European Early Childhood Education Research Journal, 24(5), 734-747.
Από το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 το ΕΠΕΕΠ δρομολόγησε έρευνα με τους Κ. Καραδημητρίου, Κ. Γιόφτσαλη, Μ. Λαντζουράκη, Μ. Μουμουλίδου και Γ. Ρεκαλίδου, με τίτλο: Εφαρμογή του μοντέλου Lesson Study στην αξιολόγηση ενός εργαστηρίου για τον σχεδιασμό και την κατασκευή εκπαιδευτικών παιχνιδιών-αντικειμένων σε μουσείο.  

Στο ΕΠΕΕΠ υλοποιήθηκαν οι εξής εκδηλώσεις:

Συνέδριο Δικτύου Πρακτικών Ασκήσεων Τμημάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης με θέμα: Βελτιώνοντας την εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών σε περίοδο κρίσης των θεσμών: προτάσεις, εφαρμογές, Αλεξανδρούπολη, 26–28 Σεπτεμβρίου, ΤΕΕΠΗ-ΔΠΘ.
Συνεργασία στη διοργάνωση του επιστημονικού συμποσίου με διεθνή συμμετοχή του ΠΜΣ-ΤΕΕΠΗ «Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα»: «Άτυπη Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων». Αλεξανδρούπολη, 20-21/05/2016. Πρόεδρος συμποσίου: Μ. Μουμουλίδου. Φωτογραφία Δράσης
Το ΕΠΕΕΠ συμμετείχε στη διοργάνωση Διεθνούς Συμποσίου του ΠΜΣ-ΤΕΕΠΗ "Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα" με θέμα: "Lesson Study: a scientific meeting for exchanging views and exploring the model across Europe", που έγινε στην Αλεξανδρούπολη από 7-8 Μαρτίου 2017. Πρόεδρος του Συμποσίου: Κ. Καραδημητρίου. Φωτογραφία Δράσης